ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงราย ก้าวสู่ยุค 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ร่วมมือกับเอกชนเตรียมนำเอาจักรยานอัจฉริยะมาให้บริการในระบบการขนส่งสาธารณะและท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

โดย งานประชาสัมพันธ์

   

   เทศบาลนครเชียงราย ก้าวสู่ยุค 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่

ร่วมมือกับเอกชนเตรียมนำเอาจักรยานอัจฉริยะมาให้บริการในระบบการขนส่งสาธารณะและท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

 

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับภาคเอกชนผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะรายใหญ่ของโลก เตรียมเปิดตัวโครงการ “จักรยานสาธาณะ ไร้สถานีจอด” นำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาให้บริการประชาชนในการส่งเสริมการเดินทางที่คล่องตัวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตัวเมืองเชียงรายโดยใช้รถจักรยาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษด้านอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน จึงได้มีแนวนโยบายในการส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้จักรยานเพื่อช่วยลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มความสะดวกสบายในระบบการขนส่งสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้สมบูรณ์มากกว่าเดิม จึงได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภาคเอกชนแนวหน้าของโลกผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นในการยืมใช้จักรยานแบบไร้สถานี มาดำเนินการจัดตั้งจักรยานอัจฉริยะเพื่อบริการสาธารณะ Mobike ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ควบคู่กันปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายได้เร่งส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยจักรยาน อาทิเช่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเลนจักรยานริมฝั่งลำน้ำกกระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ภายใต้งบประมาณ 100 กว่าล้านบาท และเลนจักรยานรอบสวนสาธารณะหนองปึ๋งที่แล้วเสร็จไป  ซึ่งจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่รวมถึงมีพร้อมในการเดินทางและท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย

สำหรับโครงการ“จักรยานสาธารณะ ไร้สถานีจอด” Mobilke in Chiangrai  เป็นการนำเอาจักรยานอัจฉริยะมาให้บริการนั้นเป็นจักรยานที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยมีระบบจีพีเอสและเทคโนโลยีสมาร์ทล็อคติดตั้งอยู่บนตัวจักรยานผู้ใช้สามารถใช้บริการจักรยานอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชั่นที่ดาวโหลดมาไว้ในมือถือเพื่อค้นหาจุดที่จักรยานจอดใกล้ตัวมากที่สุด และใช้มือถือทำการสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อทำการปลดล็อคจักรยานก่อนนำไปปั่น เป็นอีกทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีการเตรียมจุดจอดจักรยานอัจฉริยะ 150 จุด ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  โดยนำรถจักรยานอัจฉริยะมาให้บริการอาจมากถึง จำนวน 3,000 คัน

 โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับบริษัทโมไบค์จำกัด และบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนส์ จำกัด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชิงสะพานขัวพญามังราย ภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อสร้างร่วมมือกันออกแบบและบริหารจัดการบริการรถจักรยานเมื่อใช้แล้วไม่จำเป็นต้องนำไปคืนจุดจอดเดิม(Deck-Less Bilk Share) เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของความร่วมมือให้เกิดนวัตกรรมและการขับขี่รถจักรยานเกิดขึ้นได้จริง

นายวันชัย จงสุทธานามณี เผยว่า “นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้นี้เทศบาลนครเชียงรายยังมีอีกนโยบายการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดูและประชาชนเพิ่มมากขึ้นเช่น การติดตั้งระบบโคมไฟและไฟกิ่ง LED อัจฉริยะ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยสำหรับดูแลความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ ”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม