ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่

โดย งานประชาสัมพันธ์

  

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่

 

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีสมโภชต้นเทียนพรรษา พร้อมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่าง วันที่ 1 7 กรกฎาคม นี้ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน นิยมถวายเทียนพรรษา และอธิษฐานบำเพ็ญบุญตลอด 3 เดือน เพื่อเป็นกุศลบารมีแห่งตน ซึ่งปีนี้ วันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในชุมชนต่างๆ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ใน ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560

          โดยวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ (ตรงกับกิจกรรมถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก) ตั้งแต่เวลา 17.30 จัดให้มีพิธีทางสงฆ์ และร่วมหล่อต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่จำนวน 8 ต้นและต้นเทียนพรรษาขนาดเล็ก จำนวน 25 ต้น ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จากนั้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จัดให้มีพิธีสมโภชเทียนพรรษา และในเวลา 10.30 น. จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชม โดยเริ่มขบวนตั้งแต่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ถึงแยกศาลเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินถึงแยกประตูสลีเลี้ยวขวาเข้าถนนบรรพปราการผ่านหอนาฬิกาถึงสี่แยกสะพานดำ(ขัวดำ)ผ่านโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเลี้ยวขวาถึงสี่แยกสุริวงค์เลี้ยวขวาเข้าถนนธนาลัยกลับมายังสวนตุงและโคมนครเชียงราย เสร็จสิ้นขบวนแห่และจะมีการการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา และพิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ พระอารามหลวง           วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์  วัดเจ็ดยอด และวัดเม็งรายมหาราช

สำหรับในปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย กำหนดให้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแกะสลักเทียนพรรษา ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย โดยเป็นการประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงาม และเครื่องทรงอันเป็นบริวารพร้อมขบวนแห่ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะทำการตัดสินและให้คะแนน ขณะเคลื่อนขบวนแห่ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย ในวันที่ 7 กรกฎาคม นี้

                                                                                                งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครเชียงราย

  

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม