ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

28 มีนาคมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส


โดย ผู้ดูแลระบบ

28 มีนาคมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส

 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม