ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงรายวันที่3ของการรับสมัคร


โดย ผู้ดูแลระบบ

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงรายวันที่3ของการรับสมัคร

 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยช่วงเช้าวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม จำนวนสองคน คือร.ต.อ.ดร.ภูชิต มหาพรหม นางสาวสุธาสินี เหล่ารุ่งโรจน์ และ ผู้สมัคร สท.ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง รวมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายทั้งหมด สี่คน ซึ่งการรับสมัครทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาใด ๆ ส่วนรับสมัครรับเลือกตั้ง จะมีไปจนถึง 12 กพ.64 ที่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม