ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแต่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มีโทษจำคุกและปรับ รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี


โดย ผู้ดูแลระบบ

การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแต่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มีโทษจำคุกและปรับ รวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า กรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเพจ เฟซบุ๊ก กรณีบทกำหนดโทษตามมาตรา 120 ที่ระบุว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยรู้แล้วว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม