ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น


โดย ผู้ดูแลระบบ

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น

 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดชุดข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Rt0cITXhgRWe8Sg0ddGhBIqEUh22WOsK

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม