ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย


โดย ผู้ดูแลระบบ

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 วันที่ 15 มกราคม 2564 นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายศุลกากรแม่สาย ผู้แทนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรส่งความสุขแด่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม