ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย


โดย ผู้ดูแลระบบ

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 วันที่ 14 มกราคม 2564 นายอัครพันธุ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พันโทเจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับการหน่วยฝึกวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 และนางสาวอัจฉรา กิติฐานะ ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเดอะริเวอร์รีบายกะตะธานี เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรส่งความสุขแด่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม