ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

วางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุขพญามังรายเกาะกลางน้ำกกเฉลิมฉลองเชียงรายอายุ759ปี


โดย ผู้ดูแลระบบ

วางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุขพญามังรายเกาะกลางน้ำกกเฉลิมฉลองเชียงรายอายุ759ปี

 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย และชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงราย 65 ชุมชน เดินหน้าพัฒนาเกาะแม่ฟ้า กลางแม่น้ำกก ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาจตุรมุขพญามังรายมหาราช วิหารประดิษฐานพระพุทธรูป และพลับพลาสืบชะตา สร้างแหล่งเที่ยว ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย และเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเชียงราย หลังจังหวัดเชียงรายมอบพื้นที่ให้ดูแล ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งมอบพื้นที่การพัฒนาเกาะ ทุกอาคารถูกออกแบบศิลปะล้านที่สวยงาม เพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงรายมีอายุ 759 ปี

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม