ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ผลการประกวดแข่งขัน "ภาพถ่าย" งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17


โดย ผู้ดูแลระบบ

ผลการประกวดแข่งขัน

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดการภาพถ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมุมมองของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 -10 ม.ค. 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ผลการประกวดภาพถ่าย ดังนี้

ชนะเลิศ : แรงบันดาลใจ
นายสันติ แดงพันโพธิ์ รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : แสงอาทิตย์ยามเย็น นายวรวิทย์ เพ็ญโพธิ์รางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : อุโมงค์แห่งรัก นางสาวพรทิวา พิณสารรับรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- เที่ยวสุขใจเชียงรายดอกไม้งาม
: นางสาวภาภัณฑ์ มะเทวิน

- เคียงคู่ อุโมงค์ดอกไม้ : นายวรพจน์ หล่อภัทรพงศ์

-แอ่วเจียงฮายม่วนใจ๋ :
นายปฎิพัทธ์ นามนวล

-อบอุ่นใจ : นายศุภรัตน์ หน่อแก้ว

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม