ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย


โดย ผู้ดูแลระบบ

สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 วันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้แทนจากจากโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ธนาคารออมสิน โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์และโรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรส่งความสุขแด่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม