ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 ”ประเภทเยาวชน”


โดย ผู้ดูแลระบบ

ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 ”ประเภทเยาวชน”

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท

ทั้งนี้ ผลการประกวดภาพวาดระบายสีประเภทเยาวชน ดังนี้

ชนะเลิศ : กลิ่นอาย นายศรัณย์ ทองชื่น รับรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : สวนดอกแห่งนครเชียงราย นายฐิติกรณ์ ออนสารับรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ฮักนะที่สวนตัง นายพันธวีร์ ราชคม รับรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- น.ส.พิชญ์นรี ราชคม : Lannd of flowers
- น.ส.เย็นจิต อางี : สวนแสงงาม
- นายศุกร์ ปัญญา : ดวงใจในใจฉัน
-น.ส.เสาวนีย์ เบ่อเชอกู่ : เชียงรายสบายดี
- ดอกไม้งาม ณ นครเชียงราย : น.ส.พรรณี แมกู่

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม