ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 "ประเภทประชาชนทั่วไป”


โดย ผู้ดูแลระบบ

ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทเยาวชน

ทั้งนี้ ผลการประกวดภาพวาดระบายสี "ประเภทประชาชน" ดังนี้

ชนะเลิศ : แสงส่องยามเช้า นายธวัตรชัย ขันวัง รับรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : แสงอรุณยามเช้า นายสุรชิต ขันวัง รับรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : สวนดอกเบิกบานที่สวนตุง นายเทวา เสาศิลา รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

- นายณรงค์ศิลป์ ไกลถิ่น : วิมานดอกไม้งาม
- นายบัญญัติ ใจคำ : เสน่ห์เจียงฮาย
- นายสุรินทร์ ปัญญา : ชนเผ่าดอกไม้งาม ครั้งที่ 17
- นายฐิติกรณ์ ดอนสา : สวนตุงทวีปแห่งดอกไม้งาม
- Spirit of new dawn : นายอดิศร ปวงกันธะ

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม