ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ถนนคนเดินเชียงรายเปิดแล้วเน้นย้ำการป้องกันโควิด19ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ


โดย ผู้ดูแลระบบ

ถนนคนเดินเชียงรายเปิดแล้วเน้นย้ำการป้องกันโควิด19ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย น.ส.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย คุณจินตนา จิตรสกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมวางสินค้าจำหน่ายบนถนนคน ร่วมกันเปิดถนนคนเดิน “กาดเจียงฮายรำลึก” เต็มรูปแบบ ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้มอบหมาย กองการแพทย์ และ กองสวัสดิการและสังคม ดำเนินการภายใต้มาตรการที่ให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดทั้งด้านความสะอาด การให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทุกร้านมีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์บริการ การปิดกั้นร้านด้วยพลาสติก ติดราคาสินค้าเพื่อลดการพูดคุยกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดเข้าออกถนนเพียง 8 จุดเพื่อทำการคัดกรองด้วย เพื่อช่วยกันป้องกัน เชื้อโควิด 19

ทั้งนี้ นายวันชัยกล่าวว่าจากการปิดถนนคนเดินมาร่วม 6 เดือนได้ทำให้ความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้จำหน่ายมีมากขึ้น กระทั่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงได้มีการผลักดันให้เปิด ซึ่งก็พบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ถือเป็นการสนองโครงการจ่ายคนละครึ่งของรัฐบาลและการท่องเที่ยว โดยจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของ จังหวัดเชียงราย ได้เป็นอย่างดีต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนภาคเอกชนหลายภาคส่วนได้ร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวจัดเชียงรายในการประกวดทำคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูฝน พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม