ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563


โดย ผู้ดูแลระบบ

จังหวัดเชียงรายร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางพระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับตั้งจิตให้เป็นสมาธิเจริญภาวนา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย

ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้ง เป็นวันพ่อแห่งชาติ อันเป็นนิมิตรมงคลแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม