ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ถนนโครงการวิถีล้านนาบูชาพ่อขุนพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการทางการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล


โดย ผู้ดูแลระบบ

ถนนโครงการวิถีล้านนาบูชาพ่อขุนพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการทางการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าการปรับภูมิทัศน์วิถีล้านนา บูชาพ่อขุน พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล (Walking Street) ซึ่งมีการก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อสถานที่สำคัญ จำนวน 8 ซุ้ม ทำการก่อสร้างป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว (Walking Street) จำนวน 29 ป้าย ทำการก่อสร้างป้ายชื่อสวนตุงและโคมเชียงราย ทำการปรับทางเท้าปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น และทำการตีเส้นทางเดินท่องเที่ยว จาก จุดเริ่มต้นสวนตุงและโคมนครเชียงราย  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช >อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 90 ปี  ศาลากลางหลังเก่า วัดพระสิงห์  วัดพระแก้ว  สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ทั้งนี้ โครงการวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน อีกทั้งแต่ละปีได้รังสรรค์ “นครแห่งดอกไม้งาม” จากการเนรมิตสวนดอกไม้ใจกลางเมืองเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม