ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมพ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินก่อนเปิดเต็มรูปแบบวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน63


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมพ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินก่อนเปิดเต็มรูปแบบวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน63

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย และข้าราชการ เทศบาลนครเชียงรายประชุมร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินเชียงราย (กาดเจียงฮายรำลึก) เพื่อเตรียมเปิดถนนคนเดิน ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ก่อนเปิดถนนคนเดิน ในวันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563 หลังจากปิดมานานเพราะสถานการณ์ โควิด19 ตั้งแต่คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 ในสกัดกั้นโรคไวรัสโควิด19 ให้งดกิจกรรมถนนคนเดินทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้ขอให้พ่อค้าแม่ค้า ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาขายสินค้า รวมทั้งต้องมาตั้งแผงสินค้าตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จำหน่ายถึงเวลา 23.00 น.

ส่วนการดำเนินการของทางเทศบาลนครเชียงราย ยังคงเก็บเงินค่าแผง ละ 5 บาท เช่นเดิม จะมีการตั้งจุดคัดกรอง ทั้ง พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งหมด 8 จุดคัดกรอง ตลอดถนนธนาลัย ที่จัดถนนคนเดิน รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร และทุกร้านค้าและทุกร้านค้าต้องมีเจลล้างมือให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยวด้วย

โดยทางเทศบาลนครเชียงราย ได้แจ้งแก่ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับทราบว่า ล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีประกาศฉบับที่ 14 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ฉบับที่ 17 นอกจากนี้จะมีมาตรการเสริมคือจัดให้มีทางเข้าและออกอย่างจำกัดเพื่อให้มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปภายในถนนคนเดิน เบื้องต้นได้กำหนดให้มีจำนวน 8 จุด ได้แก่ จุดที่ 1.สามแยกหนองสี่แจ่ง 2.สามแยกพระพรหม 3.สามแยกด้านหลังโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ถนนรัตนาเขต 4. สามแยกโบสถ์คริสต์ ถนนรัตนาเขต 5.สี่แยกออมสินด้านทิศตะวันออก 6.สี่แยกออมสินด้านทิศตะวันตก 7.สี่แยกหมอประจักษ์ 8.แยกโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม