ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายงดจัดงานลอยกระทงป้องกันความเสี่ยงโควิด-19


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายงดจัดงานลอยกระทงป้องกันความเสี่ยงโควิด-19

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆตามความเหมาะสม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นความเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าระวังแนวพรมแด

ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทเทศบาลนครเชียงราย จึงของดการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงปี 2563 และขอประชาสัมพันธ์ประชาชนงดจุดโคมลอยฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม