ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

โครงการแก้มลิงหนองขี้บ้วน “ปล่อยปลา...ปลูกป่า”


โดย ผู้ดูแลระบบ

โครงการแก้มลิงหนองขี้บ้วน “ปล่อยปลา...ปลูกป่า”

 “หนองขี้บ้วน” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ชุมชนหนองปึ้ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท เทศบาลนครเชียงราย ที่ช่วยกันดูแล และ อดีตพื้นที่ดังกล่าว จะมีตัวนากมาอาศัยอยู่ แต่ทว่าหนองดังกล่าว เกิดการตื้นเขิน น้ำไม่สามารถกักเก็บได้

ทาง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จึงได้ให้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ศึกษา วางแผน และพัฒนา ”หนองขี้บ้วน” ให้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่พื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เนื่องจากน้ำกรณ์ที่หล่อเลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และน้ำกรณ์ก็ได้ไหลเข้าไปยังหนองขี้บ้วนด้วย ดังนั้นจึงประจวบเหมาะกับการเร่งพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาทุกระบบ ซึ่งน้ำที่กักเก็บ ”หนองขี้บ้วน” มีเนื้อที่ 7 ไร่ ในช่วงฤดูฝนหรือเป็นแก้มลิงของ สายน้ำกรณ์ และสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำอุปโภค และเพื่อทำการเกษตรได้

นายทวี ชุ่มจิต ตัวแทนชาวบ้านรอบหนองขี้บ้วน กล่าวขอบคุณ “33 ปีที่รอคอย ชุมชนขอขอบคุณท่านวันชัยจงสุทธนามณีและทีมงาน ตลอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายที่ได้พัฒนาหนองน้ำให้สำเร็จสวยงาม”

เมื่อการพัฒนาดำเนินการเสร็จสิ้น นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักเทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านชุมชนหนองปึ้ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท ร่วมทำกิจกรรม “ปล่อยปลา ปลูกป่า โครงการแก้มลิงหนองขี้บ้วน” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ หนองขี้บ้วน ชุมชนหนองปึ้ง

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม