ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็น


โดย ผู้ดูแลระบบ

ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็น

 ปัญหาความหลากหลายบนเสาไฟฟ้า ของจังหวัดเชียงราย ทั้งสายไฟฟ้า สายสื่อสาร โดยเฉพาะใจกลางเมืองเทศบาลนครเชียงราย จึงมีการเดินหน้าในการผลักดันโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยระยะยาว และทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย ที่ไม่มีสายสื่อสาร สายไฟฟ้าบดบังทัศนียภาพความสวยงาม

วันนี้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่อาศัยตามเส้นทางที่จะมีการดำเนินการนำไฟฟ้าลงใต้ดิน พร้อมนำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นพี่น้องชาวเชียงราย ทั้ง ถนนบรรปราการ ถนนธนาลัย ตลอดทั้งสาย ในการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน

ซึ่งการดำเนินการที่บรรลุผลสำเร็จ มาจากการตั้งใจของ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่มีการผลักดันโครงการฯนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครเชียงราย โดยได้ทำการออกแบบการปรับปรุงสายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย ดังนี้ ได้แก่

1.ถนนรัตนาเขต สี่แยกวัดกลางเวียง - สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย และถนนบรรพปราการ(หอนาฬิกา – สี่แยกประตูสลี)
2.ถนนธนาลัย(จุดตัดถนนบรรพปราการ – จุดถนนรัตนาเขต)
3.ถนนธนาลัย (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน)
4.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนธนาลัย – หอนาฬิกา)
5.ถนนบรรพปราการ (จุดตัดถนนรัตนาเขต – ถนนพหลโยธิน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม