ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


โดย ผู้ดูแลระบบ

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่าย ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี ที่ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ เทศบาลนครเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม