ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

มอบต้นทองอุไรปลูกวันเฉลิมพระชนมพรรษา


โดย ผู้ดูแลระบบ

มอบต้นทองอุไรปลูกวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมมอบต้นทองอุไร ซึ่งถือว่าไม้มงคลชนิดหนึ่ง และออกดอกสีเหลืองตลอดทั้งปี มีความสวยงาม โดยมอบให้กับชาวบ้านชุมชนร่องปลาค้าว ชุมชนวังดิน และชุมชนเกาะทอง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเส้นทางระบายน้ำออกนอกตัวเมือง ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ประสานให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้จัดสร้าง ทำให้พื้นที่ดูสวยงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว ของชาวเชียงราย

โดยหากนำต้นทองอุไรปลูกในพื้นที่ และขยายการปลูกมากขึ้น เชื่อว่าจะยิ่งดูสวยงามอย่างมาก ซึ่งทางชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จะร่วมกันดุแลต้นทองอุไรและขยายการปลูกให้มากที่สุด ทั้งนี้ในจุดดังกล่าว อนาคตทางเทศบาลนครเชียงราย เตรียมสร้างความปลอดภัยให้ชาวเชียงราย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด และไฟส่องสว่างต่อไป เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมของชุมชน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม