ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

วันนี้วันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๙


โดย ผู้ดูแลระบบ

วันนี้วันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๙

 ด้วยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จัดทำโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายภาธร รังษีกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย และชุมชนวัดศรีบุญเรือง ร่วมเข้าวัดปฎิบัติธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง เพื่อเป็นการส่งเสริมนำเอาหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม