ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 2563 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล


โดย ผู้ดูแลระบบ

วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 2563 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

 วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 2563 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม