ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝก


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝก" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา กำลังพลจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณโครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม