ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

15มิถุนายนยกเลิกเคอร์ฟิวผ่อนปรนมาตรการเฟส4


โดย ผู้ดูแลระบบ

15มิถุนายนยกเลิกเคอร์ฟิวผ่อนปรนมาตรการเฟส4

 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ในการประชุมศูนย์อำนวยการบริจาคสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (ศบค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. โดยให้มีผลในวันที่ 15 มิ.ย.2563 แต่ยังไม่มีการพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณากิจการและกิจกรรมในการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 ใน 3 กลุ่มกิจการ/ กิจกรรม ประเภทกลุ่มสีแดง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สูง คือ

1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ

ทั้งนี้ ยังคงมาตรการห้ามเปิดสถานบันเทิง อาทิ ผับบาร์ โรงเหล้า อาบอบนวด เป็นต้น

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม