ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายตัดหญ้ากำจัดวัชพืชชุมชนสันโค้งน้อย


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายตัดหญ้ากำจัดวัชพืชชุมชนสันโค้งน้อย

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช บริเวณรอบวัดเชตุพน(สันโค้งน้อย) และภายในชุมชนสันโค้งน้อย เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม และเพิ่มการมองเห็นช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม