ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

15 พฤษภาคมจังหวัดเชียงรายเปิดเส้นทางสายรองเชียงราย-เชียงใหม่และเชียงราย-พะเยา


โดย ผู้ดูแลระบบ

15 พฤษภาคมจังหวัดเชียงรายเปิดเส้นทางสายรองเชียงราย-เชียงใหม่และเชียงราย-พะเยา

 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า เนื่องจากจังหวัดเชียงรายไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 มาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ เปิดเส้นทางสายรองเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย- พะเยา-เชียงใหม่ ตั้งแต่ 15 พ.ค. เวลา 24.00 น สำหรับด่านหลัก 4 ด่าน ด่านหงาว อ.เทิง / ด่านปูแกง อ.พาน /ด่านกิ่วสะไต อ.แม่จัน และ ด่านแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า ยังคงมีการคัดกรองต่อไป

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม