ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ต้นไม้ล้มหน้าวัดดอยพระบาท


โดย ผู้ดูแลระบบ

ต้นไม้ล้มหน้าวัดดอยพระบาท

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย ได้รับแจ้งเหตุ ทาง ว่ามีเหตุต้นไม้ล้ม ขวางทางถนนหน้าวัดดอยพระบาท หัวสนามบิน ฝูงบิน 416 ทางวัดขอความช่วยเหลือในการตัดต้นไม้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ตัดไม้ เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบพบต้นไม้ขนาดปานกลาง ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม