ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายดูดเลนท่อระบายน้ำรองรับช่วงฤดูฝน


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายดูดเลนท่อระบายน้ำรองรับช่วงฤดูฝน

 #เทศบาลนครเชียงรายดูดเลนท่อระบายน้ำรองรับช่วงฤดูฝน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการแก้ไขปัญหาดูดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีดินโคลนทับถมในท่อระบายน้ำจำนวนมาก เพื่อให้ระบายน้ำ และให้ระบบเวียนน้ำเป็นไปอย่างสะดวกในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง

#กองช่างเทศบาลนครเชียงราย
#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย
#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม