ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

สรรพมิตพื้นที่เชียงรายมอบแอลกอฮอลล์ 75%


โดย ผู้ดูแลระบบ

สรรพมิตพื้นที่เชียงรายมอบแอลกอฮอลล์ 75%

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับมอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 2 ถัง โดยมี ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อนำมาทางเทศบาลนครเชียงรายนำมาเพื่อใช้สกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงราย

ดร.สุพัชรา กล่าวว่าสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ทั้งที่มีวัตถุประสงค์มิได้ทำเพื่อจำหน่าย สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรรพสิตพื้นที่ได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลทางเวปไซต์ของกรมสรรพสามิตได้

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม