ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากกทมและปริมณฑลมาถึงเชียงรายแนะเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่น14วัน


โดย ผู้ดูแลระบบ

เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากกทมและปริมณฑลมาถึงเชียงรายแนะเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่น14วัน

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการทุกกองเทศบาลนครเชียงราย เร่งหามาตรการตามกรมควบคุมโรคในฐานะสำนักงานลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอให้เทศบาลนครเชียงรายจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม