ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

พ่นละอองน้ำลดปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง


โดย ผู้ดูแลระบบ

พ่นละอองน้ำลดปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

 #พ่นละอองน้ำลดปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย. จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงรายทำการพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน เพื่อพ่นละอองน้ำลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพและในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ให้จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และเจ้าหน้าที่ 2 นาย พร้อมรถประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2563 โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้

1.หน้าตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (จุดเริ่มต้น)

2.แยกโรงเรียนสันโค้ง (ตรง)

3.หน้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

4.หน้าวิทยาลัยพณิชยการเชียงราย

5.แยกสะพานดำ (เลี้ยวซ้าย)

6.หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

7.แยกประตูเชียงใหม่ (เลี้ยวขวา)

8.ถนนธนาลัย

9.แยกสุริวงค์ (เลี้ยวซ้าย)

10.แยกเทศบาลนครเชียงราย (เลี้ยวขวา)

11.หน้าเทศบาลนครเชียงราย

12.หน้าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

13.แยกตลาดสดเทศบาล 1 (เลี้ยวขวา)

14.แยกธนาลัยเมืองแม่และเด็ก (เลี้ยวซ้าย)

15.แยกออมสิน (ตรง)

16.แยกศาลจังหวัด (เลี้ยวซ้าย)

17.แยกกลางเวียง (จุดสิ้นสุด)

#พ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ
#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย
#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม