ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลดีเด่น ศูนย์อปพร. ประจำปี 2563


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลดีเด่น ศูนย์อปพร. ประจำปี 2563

 #เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลดีเด่น ศูนย์อปพร. ประจำปี 2563

 
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอปพร.” ซึ่งในปี 2563 นายมณฑล  สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกัน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง แจ้งว่าศูนย์ อปพร. เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประเภทเทศบาลนคร/เมืองพัทยา ประจำปี 2563  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของอปพร. ในฟความเสียสละ ความสมานฉันท์ ฟความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถขับเคลื่อนงานอปพร.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายขอขอบคุณการทำงานที่ผ่านมาและร่วมแสดงความยินดีกับอาสาอปพร.ทุกนายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
 
 
#22มีนาคมวันอปพร.
#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย
#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม