ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายพ่นละอองน้ำบรรเทาปัญหาปัญหาหมอกควัน


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายพ่นละอองน้ำบรรเทาปัญหาปัญหาหมอกควัน

เนื่องจากความกดอากาศสูงเข้าปกคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย ให้จัดรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 12,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีจุดพื้นที่การปฏิบัติงานพ่นละอองน้ำถนนแต่ละเส้น เพื่อบรรเทาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านสุขภาพและในการดำเนินชีวิตประจำวัน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม