ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

3 กุมภาพันธ์ขอเชิญชวนร่วมแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา” ปี 2562


โดย ผู้ดูแลระบบ

3 กุมภาพันธ์ขอเชิญชวนร่วมแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา” ปี 2562

 3 กุมภาพันธ์ขอเชิญชวนร่วมแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา” ปี 2562

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน “โครงการเพชรล้านนา” เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (ป.4 -ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่นๆต่อไป ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าว “โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 “ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม