ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส


โดย ผู้ดูแลระบบ

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส

 “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคติดต่อได้จากการสัมผัสฝอยละอองที่ผู้ป่วยไอ จาม เมื่อมือสัมผัสอาจผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ ประชาชนจึงควรดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่น โดยให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม