ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

โครงการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าทำสื่อการสอนให้ผู้พิการทางสายตา


โดย ผู้ดูแลระบบ

โครงการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าทำสื่อการสอนให้ผู้พิการทางสายตา

 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมโครงการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม