ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ใช้ขยะเป็นสื่อพัฒนากระบวนการคิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี


โดย ผู้ดูแลระบบ

ใช้ขยะเป็นสื่อพัฒนากระบวนการคิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 ผอ.อนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ใช้ความ "จริงใจ จริงจัง และความยั่งยืน" ในการแก้ไขปัญหา เน้นการปลูกจิตสำนึกนักเรียน ให้มีความรับผิดชอบการกระทำของตนเอง ที่มีผลกระทบทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เน้นสร้างคนให้เป็นคนคุณภาพ โดยใช้ขยะเป็นสื่อพัฒนากระบวนการคิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม