ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมไปยังมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายเพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมสักการะ


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายร่วมอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมไปยังมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายเพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมสักการะ

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ร่วมภาคบ่ายมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมไปยังมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย นำขบวนโดยคณะมังกรและสิงโตของมูลนิธิฯ เพื่อประชาชนทั่วไป สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จนถึงวันที่ 26 มกราคม และ วันที่ 27 มกราคม อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม กลับวัดห้วยปลากั้งต่อไป

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม