ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใย ”ผู้สูงอายุแบบองค์รวม”


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใย ”ผู้สูงอายุแบบองค์รวม”

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใหญ่ ”ผู้สูงอายุแบบองค์รวม”

ครบ 5 โซนผู้สูงอายุนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โซนที่ 2 ศูนย์บริการส่ธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง พร้อมเยี่ยมชมตลาดนัดบริการสุขภาพ กิจกรรม “ขยะแลกไข่” การตรวจรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และการตรวจคัดกรองต้อกระจก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม