ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย”(ติดตลาดศิริกรณ์)


โดย ผู้ดูแลระบบ

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย”(ติดตลาดศิริกรณ์)

 “ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย”(ติดตลาดศิริกรณ์)

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม