ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่นมอบของขวัญรับพรปีใหม่ชุมชนก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ


โดย ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่นมอบของขวัญรับพรปีใหม่ชุมชนก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 นำของขวัญ มอบให้กับผู้สูงอายุในชุมชนฝั่งหมิ่นโดยรอบโรงเรียน และเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้สวัสดีปีใหม่และขอพรดีดีก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ

ทั้งนี้ การมอบของขวัญวันปีใหม่และรับพรในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดถึงผู้สูงอายุในชุมชนฝั่งหมิ่น


 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม