ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

สวัสดีปีใหม่และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา


โดย ผู้ดูแลระบบ

สวัสดีปีใหม่และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยนางอัมพร จันทนะเปลิน รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษากับคุณหมออนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ องครักษ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม