ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย


โดย ผู้ดูแลระบบ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบในรุ่นที่ 2 นี้จำนวน 79 คน พร้อมรับชมการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม