ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมพร้อมวันเด็กท่องให้ขึ้นใจกับคำขวัญวันเด็กประจำปี2563


โดย ผู้ดูแลระบบ

เตรียมพร้อมวันเด็กท่องให้ขึ้นใจกับคำขวัญวันเด็กประจำปี2563

 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันสำคัญอีกหนึ่งวันของไทย ซึ่งในปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญ ไว้ดังนี้ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีนิทรรศการ “การศึกษาของนครเชียงรายในยุค 2020” การแสดงของน้องนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00น. - 14.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทร์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม