ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ชาวเชียงรายร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตรจำนวน 109 รูป


โดย ผู้ดูแลระบบ

ชาวเชียงรายร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตรจำนวน 109 รูป

ชาวเชียงรายร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตรจำนวน 109 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนคร เชียงราย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จำนวน 109 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 และพิธีแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แวดเวียงเชียงรายประดิษฐานบนรถบุษบกล้านนาที่มีความสวยงามด้านศิลปกรรม จำนวน 9 คัน โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผวจ.เชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมจำนวนมาก

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม