ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขอย่างยั่งยืน


โดย ผู้ดูแลระบบ

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พบปะสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยได้ให้นโยบายการจัดการศึกษายุคใหม่ เพื่อสร้างเชียงรายให้เป็นสังคมของการศึกษา ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในทุกด้าน ณ ห้องประชุมลีลาวดี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

#โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย
#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย
#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม