ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ


โดย ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง นครราชสีมา

#โรงเรียนเทศบาล3ศรีทรายมูล
#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม