ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายชนะเลิศสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น3สมัย


โดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลนครเชียงรายชนะเลิศสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น3สมัย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวชื่นชม และขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นปีที่ 3(พ.ศ.2556,2557และ2562) โดยบุคคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น ได้แก่ นางจิรธนา ชิษณุธัญโชติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการ โดยมีนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นนายทะเบียน

ทั้งนี้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับมอบรางวัลจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เทศบาลนครเชียงรายด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญทะเบียนมาตรฐานและเป็นตัวอย่างของสำนักทะเบียนอื่นๆอีกด้วย โดยในวันเสาร์ทางการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้บริการ ส่วนวันอาทิตย์ เปิดให้บริการทางทะเบียนราษฎรเทศบาลนครเชียงรายอีกด้วย เทศบาลนครเชียงรายจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชนต่อไป

#เทศบาลนครเชียงรายชนะเลิศ3ปีซ้อน
#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย
#เทศบาลนครเชียงรายหัวใจคือประชาน

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม